ALUMINANCE

Tedarikçi İçin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (Tedarikçi için)


Veri Sorumlusunun Kimliği:

Veri sorumlusu sıfatıyla, Alumınance Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş (“Şirket”) tarafından kişisel verileriniz amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verileriniz:

Ad soyad, TC kimlik numarası, telefon numarası, iş adresi, e-posta adresi, banka IBAN numarası, ürün bilgisi, fatura bilgisi, ödenecek tutar

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

Kişisel verileriniz; ürün/hizmet alımının yapılabilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin yapılabilmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ödemelerin yapılması amacıyla işlenecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz; çalışanlarımız tarafından yüz yüze ya da telefon görüşmelerinde sözlü olarak, matbu form, dokümanlar ve kartvizitler ile yazılı olarak, telefon mesajları ve kullanılan yazılım programları ile elektronik olarak elde edilir. Elde edilen kişisel verileriniz; “Kanunlarda öngörülmesi”, “Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi”, “Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatlerinin korunması” hukuki sebeplerine dayanılarak, bu şartların olmaması durumunda ise “açık rızanız” alınarak KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel verileriniz;

  • Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı ve talep edilmesi durumunda diğer yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara,
  • Finans ve muhasebe işlemlerinin yapılması sırasında kullanılan program dolayısıyla ETA Entegre Ticari Uygulama Programları Yazılım Şirketine,
  • Ödeme işlemleri dolayısıyla bankaya,
  • Anlaşmazlık yaşanması halinde avukatımıza ve adli makamlara 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesindeki şartlar çerçevesinde aktarılacaktır.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre buradan temin edebileceğiniz “Veri Sahibi Başvuru Formunu” kullanarak Alumınance Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye iletebilirsiniz.